آلاچیق سلطنتی مربعی سایز 4 متری

آلاچیق سلطنتی 8 ضلعی

شهرک گلستان-تهران-1392