آلاچیق چوبی مستطیلی 4 متر در 8 متر ( نرده ساده )

آلاچیق مستطیلی 5 متر در 6 متر

آلاچیق مستطیلی 3/5 متر در 4/5 متر

شهرک آرین-کردان کرج 1391
 روی عکس کلیک کنید