آلاچیق مربعی سایز 450cm

آلاچیق 8 ضلعی با قطر 3 متر

بهارک-کردان کرج-1392

روی عکس کلیک کنید

آلاچیق مستطیلی 3 متر د 4 متر