آلاچیق 8 ضلعی نرده ضربدری گل برجسته

آلاچیق 8 ضلعی قطر 4متر  نرده ساده

آلاچیق چتری قطر 220cm

 

آلاچیق 8 ضلعی نرده ضربدری ساده بزرگ