آلاچیق سلطنتی مربعی سایز 4 متری

آلاچیق 8 ضلعی قطر 5 متر

شهرک گلستان-تهران-1392