آلاچیق مستطیلی 3 متر در 4 متر

آلاچیق مستطیلی 3 متر د 4 متر

برای بیشتر روی عکس کلیک کنید

آلاچیق چوبی 8 ضلعی : قطر 350cm