آلاچیق 8 ضلعی نرده ضربدری گل برجسته

 

آلاچیق 8 ضلعی نرده ضربدری ساده بزرگ

آلاچیق 8 ضلعی قطر 5 متر

آلاچیق سلطنتی 8 ضلعی